Koninklijk! woensdag 10 oktober 2018

TERUG

Op 9 oktober mocht een delegatie van ons bestuur de Koninklijke titel en medaille in ontvangst nemen uit handen van West-Vlaams Gouverneur Carl Decaluwé op het Provinciaal Hof in Brugge.  Deze eretitel komt er omwille van het feit dat onze vereniging sinds eind vorig jaar 50 lentes jong is.

Een speciaal woord van dank aan oud-bestuurslid Carl Holvoet die de procedure voor deze titel inleidde.

De oorkonde:

Enkele sfeerbeelden: