Nieuwe gezichten in het bestuur woensdag 5 augustus 2020

TERUG

Het rare seizoenseinde 2019-2020 betekende voor onze club ook afscheid van een aantal vertrouwde gezichten in het bestuur.

Een bijzonder woord van dank aan een aantal mensen omwille van hun jarenlang engagement is dan ook op zijn plaats:

In de eerste plaats Tine Plovier die zich de voorbije jaren vooral bezig hield met het sportieve luik binnen onze club en alles wat kledij en wedstrijduitrusting betreft.  Tine zorgde niet alleen voor een stevige uitbouw van onze jeugdwerking, maar introduceerde ook de felbeheerde hoodie in onze club. Bedankt, Tine!

Vervolgens ook Lieven Amez die de financiële huishouding van de club voor zijn rekening nam.  Lieven zorgde voor een grondige analyse van de financiële stromen binnen onze club, legde de basis voor een objectief vergoedingskader voor onze trainers en laat de club achter in uitstekende gezondheid. Bedankt, Lieven!

En last-but-not-least Frank Fourneau die aan het secretaris van de club vaak een tweede of derde fulltime job had. Frank zorgde ervoor dat het administratieve luik picobello georganiseerd is, dat de dagelijkse werking van de club gestroomlijnd verloopt en dat vragen of bezorgdheden van ouders of speelsters onmiddellijk opvolging vinden.  Zijn administratieve nauwkeurigheid zorgde ervoor dat we jaar na jaar een zeer stevig dossier konden neerleggen voor onder andere het jeugdsportfonds.  Dat we een 7de plaats in Vlaanderen bekleden hebben we mede te danken aan zijn inbreng en inzet hiervoor. Bedankt, Frank!

Voor Tine, Lieven en Frank werd op zoek gegaan naar waardige vervanging en we vonden die ook bij de volgende personen die vanaf heden zullen deel uitmaken van het bestuur:

  • Veerle De Maere (mama van Lisa Defrenne, U15A) zal de taak van Secretaris op zich nemen.  Ze wordt hiervoor van buiten het bestuur voor de dagelijkse werking bijgestaan door Stephanie Bettens (mama van Marie Dooms, U17A).
  • Francis Ide (papa van Catho en Iona Ide, U13A en U11B) is dan weer geen nieuw gezicht.  Als lid van onze cel Events had hij de voorbije jaren al een grote inbreng in het financieel leefbaar houden van onze club.  Hij zal die rol vanaf heden ook uitbreiden naar een engagement als bestuurslid.
  • Bernard Parmentier (papa van Juliette Parmentier, U13E) neemt het takenpakket over van Lieven en zal vanaf heden fungeren als Financieel Verantwoordelijke binnen onze club.
  • Hannelore Santens (mama van Anouck Delorge, U13A) heeft zelf een volleybalverleden en zal vandaar uit een meerwaarde betekenen voor de toekomstige sportieve werking van onze club.

Bedankt aan allen voor het engagement!  De gegevens van de nieuwe bestuursleden zijn terug te vinden op de bestuurspagina.