Peter Roesems wordt de nieuwe jeugdcoördinator van Damesvolley Waregem vrijdag 16 augustus 2019

TERUG

Een nieuw seizoen brengt vaak ook een aantal nieuwe gezichten met zich mee.  En dat is nu niet anders … Maar naast die vele speelsters, trainers, ploegverantwoordelijken en medewerkers besliste het bestuur van Damesvolley Waregem om op zoek te gaan naar een jeugdcoördinator voor stroomlijning en opvolging van het toenemend aantal jeugdploegen.  Na heel wat analyse en oriënterende gesprekken kwamen we voor deze taak terecht bij Ichtegemnaar Peter Roesems.  Om wat meer te weten te komen over wie Peter is en wat we van hem mogen verwachten, gingen we bij hem langs voor een kennismakingsgesprek.

INT: Dag Peter, voor de meesten onder ons ben jij een nieuw gezicht. Kan je jezelf kort eens voorstellen?

Peter: Hallo allemaal! Ik ben Peter Roesems, 38 jaar, papa van twee kinderen en wonende in West-Vlaanderen.

 

Hoe ben je zelf in het volleybal terecht gekomen? En welk parcours heb je doorheen de jaren afgelegd?

Peter: Ik ben zelf op 6-jarige leeftijd begonnen in de Bewegingsschool van Volleybalclub Kruikenburg Ternat, jullie wellicht niet onbekend van het zitvolley.  Gezien mijn beide ouders zelf ook actief waren in het volleybal was het onvermijdelijk dat de microbe in m’n bloed zou zitten.  Samen met mijn broer heb ik de gehele jeugdopleiding gevolgd in Kruikenburg.  Als speler zelf heb ik op verschillende niveaus gespeeld, van de provinciale reeksen tot nationale en dit zowel als libero, receptiehoek en setter. Door deze verschillende rollen heb ik het voordeel ervaren om als jeugdspeler compleet te worden opgeleid en niet onmiddellijk in een bepaalde richting te worden geduwd. Een zo volledig mogelijke ontwikkeling zorgt ervoor dat je veel meer facetten van het volley beheerst en kunt gebruiken in je spel.

Al snel werd ook duidelijk dat ik naast mijn actieve spelerscarrière de nodige aanleg had om trainer te worden.  Ik heb -naar mijn mening- ook enorm veel geluk gehad om opgeleid te worden en samen te werken met een aantal van de beste trainers die er in ons land zijn: de broers Herman en Jan De Brandt (als vaste trainers), Dominique Baeyens, Emile Rousseaux, Jos Rutten, Enrique Pissani, … (tijdens stages).  Onvermijdelijk draag je van zo’n mensen heel wat mee.

 

Best wel een mooi parcours. En nu doorkruist jouw pad Waregem. Hoe ben je eigenlijk terecht gekomen bij onze club?

Peter: Ik was tot voor kort werkzaam als projectcoördinator in de bouwsector.  Een boeiende job die best wat tijd en energie opslorpte.  Op de duur was er nog weinig tijd voor volleybal en dat vond ik eigenlijk wel spijtig.  Ik besliste daarom in samenspraak met mijn vrouw om het roer helemaal om te gooien en te bekijken of het haalbaar zou zijn om full-time professioneel bezig te zijn met volleybal.  Via een aantal mensen in het West-Vlaamse volleybalcircuit vernam ik net voor het zomerverlof dat Damesvolley Waregem op zoek was naar een jeugdcoördinator en vice versa.  De club speelde kort op de bal en een aantal dagen later zat ik in het Jeugdcentrum al rond de tafel met de mensen van het bestuur.  Na het nodige overleg zagen zowel ik als de bestuursmensen een samenwerking goed zitten.  Een aantal vergaderingen en overlegmomenten verder zijn we samen klaar om aan het seizoen 2019-2020 te beginnen.

 

Het is misschien nog vroeg, maar heb je jezelf al een beeld kunnen vormen van hoe het er binnen Damesvolley Waregem aan toe gaat?

Peter: De reden waarom ik bij Damesvolley Waregem ben terecht gekomen is omdat ik voel dat dit een zeer warme club is met een familiale sfeer. Opleiding en begeleiding gaan hier hand in hand en het welzijn van de speelsters primeert. Die ambitie voor een duurzame werking vind ik zelf persoonlijk ook belangrijk. Vandaar dat de keuze vlug gemaakt was.  Als jeugdcoördinator kan ik pas zinvol werk leveren als er ook een langetermijnperspectief aanwezig is en dat heb ik hier gevonden.

 

Blij dat te horen! Een aantal grotere clubs werken al een tijd met een jeugdcoördinator. Voor Damesvolley Waregem is dit een nieuwe functie. Wat mogen/moeten speelsters en ouders zich voorstellen van een jeugdcoördinator?

Peter:  Centraal staat eigenlijk het opvolgen en begeleiden van jonge (en nieuwe) trainers en het opvolgen van alle speelsters van klein tot groot doorheen hun volleybalcarrière binnen de club.  Zeg maar dat ik als het ware het helikopterperspectief boven de jeugdwerking bewaak.  Daarvoor zal ik samen met de trainersstaf een zo goed mogelijk opleidingsplan uitwerken dat we nadien ook structureel gaan toepassen binnen de clubwerking en over de diverse ploegen heen.

Er zal vanaf de jongste groepen ook veel aandacht aan core stability (kern- of rompstabiliteit, red.) en blessurepreventie besteed worden.  Volleybal kan een belastende sport zijn.  Het is daarom cruciaal in de ontwikkeling van iedere speelster om hen te beschermen tegen blessures.  Voor de jongsten wordt dit via de trainers verwerkt in de reguliere trainingen.  Vanaf de U15 zullen er ook afzonderlijke trainingsmomenten voorzien worden om hieraan te werken.  Het is daarnaast belangrijk dat speelsters hierbij zelf de nodige bagage opbouwen, zodat ze zich hier zelf voor kunnen wapenen.

Verder vormt ook communicatie een belangrijk deel van mijn takenpakket.  Dit kan zowel in de wisselwerking tussen speelsters en trainer, als tussen trainers en ouders het geval zijn.

 

Als ik het goed begrijp zal jij zorgen voor de lijm tussen speelsters, trainers, bestuur & medewerkers. Is het de bedoeling dat jij ook contact hebt rechtstreeks met speelsters en ouders?

Peter:  Uiteraard!  Tussen club en speelsters/ouders gebeurt er al heel wat communicatie via de trainers en vaak is dit de meest eenvoudige weg om zaken te regelen.  In de gevallen dat dit moeilijk loopt of als de trainers niet meteen in een antwoord kunnen voorzien, dan kunnen speelsters en hun ouders bij mij terecht met vragen en problemen.  Niet alle communicatie is evident en ik zal instaan voor een discrete behandeling.  Met respect voor elkaar zijn er maar weinig problemen die niet kunnen uitgeklaard worden.

Een sportclub, en dat is voor Damesvolley Waregem niet anders, is vaak een verhaal van kansen en mogelijkheden.  Ik kan me perfect vinden in de visie van de club dat er bij de jeugdploegen getracht moet worden om iedereen evenveel kansen te geven om te spelen en zich op zijn individueel niveau optimaal te ontwikkelen.  Werk maken van een goede teamspirit, los van de individuele en persoonlijke verschillen staat hierbij centraal.  Dat neemt niet weg dat er van speelsters (en hun ouders) ook een bepaalde inzet verwacht wordt.  Het is logisch dat wie zelden aanwezig is op trainingsmomenten of wie nalaat om zich in te zetten van de trainer op een bepaald moment minder speelkansen zal krijgen.  Tenzij deze afwezigheid natuurlijk gegrond is en op voorhand werd gecommuniceerd naar de trainer of mezelf.  Ik reken op een goed wederzijds begrip tussen iedereen die Damesvolley Waregem een warm hart toedraagt.  Onze bedoelingen zijn uiteindelijk dezelfde!

Verder blijven de gehanteerde krijtlijnen van de afgelopen jaren dezelfde: Binnen het format van de competitie is het de bedoeling om speelsters gelijke kansen te bieden, ongeacht hun ontwikkeling.  In de bekercompetities krijgen trainers wel de vrijheid om een voor hen zo goed mogelijk team op te stellen.

 

Winst of verlies.  Deelnemen belangrijker dan winnen of omgekeerd.  Het zorgt vaak voor hevige emoties.  De term JEUGDcoördinator zegt het zelf: jij zal je in eerste instantie focussen op de jeugd. Zal je ook een rol spelen binnen onze fanionteams in 1ste, 2de en 4de provinciale waar de klemtoon wel meer op winnen komt te liggen?

Peter:  Ik haalde het eerder aan in dit gesprek:  Ik vind het belangrijk dat onze speelsters alle facetten van het volley maximaal beheersen na het door hen bewandelde parcours bij de jeugd.  Volleybal spelen vertrekt immers vanuit een goede organisatie met stabiele receptie in verdediging en opbouw tot aanval.  Het verloop van die opbouw kan vaak onvoorspelbaar zijn, dus moeten onze speelsters maximaal leren om zich aan te passen aan die onverwachte contexten waar ze in terecht komen.  Dat zullen ze nodig hebben als ze vroeg of laat in de fanionteams terecht komen.

Ik zal daarom ook de damesteams opvolgen en begeleiden waar trainers of staf me nodig hebben.  Het is belangrijk dat de werking van de jeugd in het verlengde ligt van wat de hoofdploegen doen en dat er volgens eenzelfde lijn gewerkt wordt.  Enkel op die manier is een gezonde doorstroom van jeugd naar de fanionteams realiseerbaar.  Gezien er nu reeds heel wat eigen jeugd in de fanionteams aanwezig is, kan men mij ook hier inschakelen in geval van problemen of vragen.

 

Welke ambitie leg je voor jezelf voorop binnen onze club? En wat is het belangrijkste dat je onze speelsters wil bijbrengen?

Peter:  mijn belangrijkste ambitie is het realiseren van een duurzame centrale opleidingslijn die eigen jeugd de mogelijkheden en kansen biedt om toe te treden tot de hoofdploegen van de club.  Een allround-vorming is hierbij onontbeerlijk en dat hoop ik in te slijpen binnen het DNA van Damesvolley Waregem.

 

Peter, bedankt voor dit gesprek en veel succes met je taak als jeugdcoördinator!