Samenwerking tussen DVW en Peter Roesems wordt stopgezet maandag 11 november 2019

TERUG
Na lang beraad heeft het bestuur van onze club beslist om de samenwerking met jeugdcoördinator Peter Roesems stop te zetten.  De club houdt eraan om Peter te bedanken voor zijn inspanningen van de afgelopen weken en maanden en de bijdrage die hij geleverd heeft aan het groeipad van onze club.  We wensen hem succes met de verdere engagementen binnen en buiten het volleybal.
De club gaat zo spoedig mogelijk op zoek naar een vervanger om de functie van jeugdcoördinator in te vullen en zal hiertoe in de komende periode een vacature openstellen.  In afwachting van het aanstellen van een opvolger kunnen vragen over de sportieve werking worden voorgelegd aan Leen Vandenheede (leen@damesvolleywaregem.be) & Tine Plovier (tine@damesvolleywaregem.be).
Van zodra een opvolger wordt gevonden zal hierover gecommuniceerd worden via onze geijkte communicatiekanalen.