Sportieve missie en visie van Damesvolley Waregem vrijdag 30 april 2021

TERUG

Gezien we van een aantal ouders vragen ontvingen over huidige en toekomstige werking en over de ploegindelingen voor het seizoen 2021-2022 lichten we hieronder nogmaals de sportieve missie en visie van onze club toe op vlak van jeugdwerking en damesploegen:

 

JEUGD

Damesvolley Waregem wil zoveel mogelijk meisjes train- en speelgelegenheid geven tot en met de leeftijdscategorie van de U17. Tot die leeftijd proberen we sportieve prestaties te verzoenen met onze maatschappelijke rol. We doen dat door zoveel ploegen als nodig en mogelijk te vormen met meisjes van een gelijkaardig niveau of gelijke leeftijd, die in functie van de mogelijkheden van de groep provinciaal of regionaal aantreden.

 • We laten alle speelsters zoveel mogelijk spelen op hun niveau. Speelsters die sneller evolueren kunnen een jeugdcategorie hoger worden ingedeeld. De indeling van de groepen is en blijft een delicate kwestie. Daarom overleggen onze jeugdtrainers regelmatig met de coördinators onderbouw en bovenbouw.  Ons principe is dat we pogen homogene groepen te maken zodat elk meisje zich maximaal kan ontplooien. Hierbij wordt er dus primordiaal met het niveau van de speelster rekening gehouden en minder met leeftijden en vriendinnetjes. Hoe homogener de groep is, hoe beter men kan werken.

 

 • Bij sterke positieve of negatieve evolutie van een speelster kan er tijdens het seizoen nog een verschuiving van groep gebeuren na evaluatie & overleg.

 

 • De eindbeslissing inzake indeling van ploegen ligt steeds bij de Sportieve Cel, bestaande uit leden van het Kernbestuur, de coördinators onderbouw en bovenbouw en een technisch extern consulent. De coördinators onderbouw en bovenbouw overleggen met de individuele trainers en nemen die informatie mee naar het intern overleg.

 

 • Bij de jeugd leggen we de nadruk op vorming en vooruitgang, het resultaat van de ploeg komt “meestal” pas op de 2° plaats. Hoe ouder, hoe meer ook het resultaat de bovenhand kan nemen. Hiernaast willen we zeker dat de jeugdspeelsters zoveel mogelijk plezier beleven. Plezier met anderen maar vooral ook het plezier van het leren van nieuwe vaardigheden.

 

 • Het is steeds een delicate en moeilijke opdracht om iedere speelster van een ploeg even veel te laten spelen. De jeugdtrainers krijgen de opdracht om dat na te streven, maar wel op seizoensbasis (en niet noodzakelijk per individuele wedstrijd bekeken). Daarnaast wordt uiteraard aanvaard dat de trainers ook rekening houden met elementen zoals inzet, luisterbereidheid, discipline en aanwezigheid op trainingen, wedstrijden, deelname aan extra trainingen en eventuele andere activiteiten.

 

 • In bekerwedstrijden, Jeugd Champions League & eindronden komt het resultaat wel op de 1° plaats. Meisjes die op een hoger niveau dan hun leeftijd competitie spelen kunnen dan voor de bekerwedstrijden of eindronde het team van hun leeftijdsgenoten komen versterken.

 

 • Onze jeugdwerking biedt aan meisjes kansen die andere clubs niet altijd kunnen bieden (trainingsfrequentie, trainingsintensiteit, trainen met meisjes van hetzelfde of een hoger niveau, trainingen op vlak van blessurepreventie, kracht & core stability, deelname jeugd Champions League, …). We staan dan ook open voor talentvolle meisjes uit de regio die onze jeugdploegen willen komen versterken, en die zo hun eigen ontwikkelkansen ten volle willen benutten door meer en/of op een hoger niveau te trainen. Op die manier bieden we hen maximaal kansen en investeren we ook in de clubtoekomst.

 

DAMESPLOEGEN

Vanaf de damesploegen primeren de sportieve prestaties. We proberen met zoveel mogelijk speelsters uit de eigen jeugd op een zo hoog mogelijk provinciaal of nationaal niveau te presteren.

 • Vanaf de damesploegen wordt het aantal ploegen beperkt, in functie van
  • de financiële, infrastructurele en andere mogelijkheden van de club
  • de kwaliteit aan uitstroom van jeugdspeelsters uit de jeugdcategorieën die het talent en de inzet hebben om minstens in derde provinciale mee te draaien
  • het aantal ploegen dat noodzakelijk is om een goede doorstroming mogelijk te maken tussen de laagst en de hoogst spelende damesploeg van Damesvolley Waregem.

 

 • Er moet elk seizoen voldoende doorstroomruimte zijn binnen de damesploegen. Het kan bijgevolg dat er aan speelsters wordt opgelegd om van ploeg te veranderen. Het overleg hierrond gebeurt in de schoot van de Sportieve Cel, aangevuld met de trainers van de Damesploegen.

 

 • In de loop van een seizoen zijn er minimaal een tweetal evaluatiemomenten. De Sportieve Cel en trainers van de damesploegen komen daarvoor bijeen, en geven indien nodig feedback aan de betrokken speelsters.

 

 • In de periode februari-maart kunnen de speelsters bij de seniorenploegen en de speelsters van de U15/U17 desgewenst een eerste indicatie krijgen over wie er volgend seizoen een plaats kan krijgen in een van de damesploegen. De finale beslissing wordt meegedeeld nadat de samenstelling van de damesploegen rond is.